Fiber

Ett förtydligande:

Torparuddens vägförening är inte ansvarig för fiberprojektet!

All kontakt angående grävning eller dragning av fiberkabel ska ske med Zitius, det är dom som anlitat entreprenörer och ska kunna svara på era frågor. Telefon: 020-11 85 00

Att tänka på vid fiberdragning på egen tomt.


Det är tomtägaren som är ansvarig för ledning på egen tomt dels matningsledning för ström in i fastigheten samt all annan kabel som tomtägaren har grävt ner på tomten.

Matningsledningen ligger på mellan 30-80 cm djup enligt Vattenfall. Enligt Vattenfall så har dom inget ansvar för kablar på tomtmark.

OM ni är det minsta osäker på hur er matningsledning går över tomten bör man ringa en lokal elektriker som kan komma ut och mäta upp maningskabeln.

Tänk även på att kablar som ni själva har dragit över tomten för belysning, pumpar eller dylikt kan ligga ivägen för fiberdragningen!


Läs dokumenten från Vattenfall.


Dokument från Zitius

 

 

Information från Torparuddens vägförening.

2019-02-15


Fibern är nu installerad hos alla som beställt, om er dosa på insida lyser med fast blått sken kan nin ringa till en tjänsteleverantör och beställa TV, Bredband eller telefon. Om det blinkar blått så måste ni ringa till Zitius 020118500 och felanmäla er förbindelse.


2018-11-08


Har idag talat med Nettel och enligt dem så är all utrustning i stationen vid Rv55 installerad. Man har inte dragit kabel över 55:an ännu men det skulle ske inom 2 veckor. All ledning i telefonstolpar är installerad. Det som är kvar är grävning på ett par tomter samt grävning i dikena där man inte kunde lägga ledningen i luften. Sen ska allt "bara" kopplas ihop!

Har fått frågan om man ska säga upp sina andra abonnemang, personlige tror jag att man ska vänta tills allt är på plats och ni har en funderande fiber i huset.

 

2018-10-04

Nu börja Coment AB att installera utrustning i fastigheten. Det blir 3 st enheter som ska installeras, en utomhusdel, 2 st inomhus.

 

Enheten på utsidan är den som man kopplar in fibern från vägen. Anledningen till att man sätter upp en utomhusdel är att OM det skulle bli något problem med fibern från kopplingsskåpet/station kan man "blåsa" in ny fiber utan att boka tid med fastighetsägaren. Utomhusdelen ser ut så här:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sen installerar man 2 enheter på insidan av huset, den första delen kan man sätta c:a 5 meter från hålet man har borrat i husväggen.

Enhet nummer 2 kan man sätta c:a 1-1,5 meter från den första inomhusdelen.

Enheterna på insidan ser ut så här:

 

Den till vänster är ansluten till utomhusdelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-04-13

Zitius ringer nu och bokar möte med tomtägare för att diskutera hur man ska dra fibern på respektive tomt.

 

 

2018-01-18

Nu är det klart! Vi får fiber under 2018!

 

Zitius har meddelat att man skrivet kontrakt med en entreprenör.

 

Vad händer nu?

 

Zitius kommer kontakta alla som anmält intresse för att få in avtal. Avtalet är bindande efter påskrift med en ångerrätt på 14 dagar. Betalning kommer ske när fiberanslutningen sitter i fastigheten.

Zitius kommer även kontakta de fastighetsägare som inte anmält sitt intresse för att få in så många avtal som möjligt.

 

 

2017-09-25

Tyvärr har det inte hänt så mycket på fiberfronten, det vi vet idagsläget är att Zituis har börjat titta på en tidsplan samt upphandling av entreprenörer.

2017-06-05

Arbetet med fiberanslutning fortsätter, vi är i dagsläget c:a 300 som har anmält intresse eller redan tecknat avtal.

 

Den 9 mars var Torparuddens Vägförening, andra vägföreningar samt markägare inbjudna till ett informationsmöte angående installation av fiber på Aspö/Oknö området.

 

Där fanns en representant för ett företag som heter Zituis som är ett dotterbolag till Telia. Han berättade om möjligheten, kostnader och tidsplan.

 

Det han berättade var följande:

 

För att Zitius ska påbörja arbetet/projekteringen krävs att 85% av de permanentboende    och minst 200 fastigheter/postadresser skriver på en intresseanmälan. 

 

Vad som är permanentboende råder det delade meningar om. Länsstyrelsen har en definition PTS har en annan.

 

Denna anmälan är INTE bindande på något sätt.

 

När Zitius uppnår 85% av de permanentboende kan de söka bidrag hos Länsstyrelsen för installationen av fiber. När dem får klart med finansieringen kommer dem skicka ut ett avtal till alla som anmält sitt intresse (fortfarande inte bindande).

Sen skickar Zitius ut en bekräftelse på avtalet med tidplan och beräknad start för projektet.

 

Från det man mottagit bekräftelsen och signerat har man 14 dagars ångerrätt enligt distansköplagen.

 

Efter 14 dagar är det ett bindande avtal.

 

Kostnaden för varje hushåll är 21.900:-. Det finns vissa förbehåll; på egen mark gräver inte Zitius mer än 40 meter, har man längre avstånd från t.ex. vägen får man ombesörja grävning själv. Om man har flera byggnader på fastigheten med egna postadresser och vill ha fiber i dessa kan man få installation till reducerat pris med 50%.

 

Om vi kommer upp i de 85% innan sista maj så kanske arbetet kan påbörjas i år.

 

Fibernätet är ett s.k. öppet nät som betyder att när fibern är installerad i huset så är det fritt att välja leverantör för bredbandstjänster. T.ex. Telefon, TV eller data.

 

När fiber finns installerat i området kommer, inom en inte alltför lång framtid det fasta telefonnätet läggas ner.

 

Den som inte vill ansluta sig nu kan göra det vid ett senare tillfälle men då till ett betydligt högre pris. Med högre pris menas anslutningsavgiften (21.900:-) sen tillkommer ALLA faktiska kostnader såsom arbetstimmar, grävmaskin m.m. Så ett "tummen-pekfinger" pris enligt Zitius ligger i storleksordningen 50-70.000:- inkl. den fasta avgiften på 21.900:-.

 

Om man inte vill använda fibern eller några tjänster så kostar det inget mer än installationskostnaden (21 900:-) men vid framtida försäljning kommer det nog vara ett positivt argument att det finns fiber i fastigheten.

 

 

Anmäler sitt intresse gör man på www.fibertillalla.se OBS! ej bindande!  Där finns även mer information.

Om du har flera fastigheter måste varje fastighet med egen postadress anmälas.